AŞTU

Öý üçin internetde arzanladyş!

Hormatly müşderiler!

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli "AŞTU" ÝGPJ öz müşderilerine öý üçin internetde uly arzanladyşlary hödürleýär. Arzanladyşlar Sentýabr aýynyň 10-dan başlap, Noýabr aýynyň 1-ne çenli dowam edýär. Giňişleýin maglumat almak üçin, internet saýdymyzyň "Öý üçin internet" bölümine girip bilersiňiz.

Öý üçin niýetlenen çäklendirilmedik internet nyrhnamalarymyz:

  • 256 kbit/s - 190.00 manat.
  • 512 kbit/s - 200.00 manat.
  • 1 mbit/s - 300.00 manat.
  • 2 mbit/s - 350.00 manat.

Täze nyrhnamalara geçmek üçin özüňize iň ýakyn bolan hyzmat ediş nokatlarymyza ýüz tutup bilersiňiz. Olaryň salgylary we telefon belgileri internet saýdymyzyň şu ýerinde ýerleşdirilen.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.