AŞTU

Hormatly Müşderiler!

Hormatly Müşderiler!

Ýetip gelýän täze 2020-njy ýyl gutly bolsun!

Her aýyň 1-ne öý telefonlarynyň müşderi tölegi we aragatnaşyk hyzmatlary, IP TV, internet üçin hasaplaşyk geçirilýänligi sebäpli, Täze ýyl baýramçylygy geçirmekde bökdençlik ýüze çykmazlygy üçin öňünden hakujy tölemegiňizi Sizden haýyş edýäris.

"Aşgabat şäher telefon ulgamy" ÝGPJ-niň administrasiýasy

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.