AŞTU

Hasabyňyzy doldurmak

Öý belgileriňiz üçin internet hyzmadyna, IPTV hyzmadyna şeýle hem telefon hyzmadynyň hasabyny doldyrmak üçin, “Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly onlaýn tölegleri geçirip bilersiňiz.

+993 12

Bellik: Diňe öý telefonlary üçin elýeterli

Onlaýn töleg

Onlaýn töleg

Siziň üçin

Täzelikler

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.