AŞTU

Hasabyňyzy doldurmak

Öý belgileriňiz üçin internet hyzmadyna, IPTV hyzmadyna şeýle hem telefon hyzmadynyň hasabyny doldyrmak üçin, “Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly onlaýn tölegleri geçirip bilersiňiz.

+993 12

Bellik: Diňe öý telefonlary üçin elýeterli

Onlaýn töleg

Onlaýn töleg

Täzelikler

Sorag-jogap gulluklary

Şäherara ýolagçy
awtobuslar gatnawy

Demir ýol
ýolagçy gatnawy

083
Tehniki Goldaw

09
Sorag-jogap gullugy

Hyzmatlardan peýdalanmak

Şahsy otag

Içeri gir

Öz telefonyňyza bagly hyzmatlaryň tölegleri, nyrhnamalar we goşmaça hyzmatlar

Öý telefonyňyz:

+993 12

PIN:

Ulgama gir
Pin belgini nädip almaly?

Öz telefon belgiňize degişli PIN kody almak üçin, öý telefonyňyzdan 084 belgisine jaň ediň we Size berlen PIN belgisini giriziň.

Pin belgini unutdym?

Öz telefonyňyza degişli PIN belgisini unudan ýagdaýyňyzda, täzeden öý telefonyňyzdan 084 belgisine aýlaň we Size täze PIN belgisi berler.

Şahsy otag aýratynlykalary

 • Hünärmen çagyrmak

 • Hasaby doldurmak

 • Goşmaça nokat

 • Hasap dolanyşygy

 • IPTV birikdirmek

 • Telefon hyzmatlary

 • Nyrhnama çalyşmak

 • Internet birikdirmek

Hyzmatdaşlarymyz

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
 • 4 mbit/s
  230 Manat
 • 6 mbit/s
  280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.