AŞTU

IP-telewideniýe arkaly «Belet film» hyzmatyna birikmek üçin gollanma

  1. Müşderiniň ýaşaýan salgysynda IP telewideniýe hyzmaty birikdirilen we aktiw ýagdaýda bolmaly.
  2. Müşderiniň öýündäki IP týuneri ýa-da smart telewizory Android operasion sistemasynda (V.5 ýa-da ondan ýokary) işleýan bolmaly.
  3. Müşderi pasporty bilen «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň müşderilere hyzmat edýän bölümine barmaly.
  4. «Belet film» hyzmatyny birikdirmek barada arza ýazmaly we müşderi şertnamasyny baglaşmaly ýa-da www.agts.tv web sahypasynyň «Şahsy otag» hyzmatyndan peýdalanmaly. 
  5. Nyrhanama laýyklykda birikdirmek üçin 20,00 manat we bir aý hyzmat üçin 30,00 manat müşderi tölegini geçirmeli.
  6. «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň montýorynyň öýe gelip hyzmaty gurnama we sazlama işlerini geçirmegine garaşmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgi – 09, 083, 42 72 22

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.