AŞTU

IP-telewideniýe arkaly «Belet film» hyzmatyna birikmek üçin gollanma

 1. Müşderiniň ýaşaýan salgysynda IP telewideniýe hyzmaty birikdirilen we aktiw ýagdaýda bolmaly.
 2. Müşderiniň öýündäki IP týuneri ýa-da smart telewizory Android operasion sistemasynda (V.5 ýa-da ondan ýokary) işleýan bolmaly.
 3. Müşderi pasporty bilen «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň müşderilere hyzmat edýän bölümine barmaly.
 4. «Belet film» hyzmatyny birikdirmek barada arza ýazmaly we müşderi şertnamasyny baglaşmaly ýa-da www.agts.tv web sahypasynyň «Şahsy otag» hyzmatyndan peýdalanmaly. 
 5. Nyrhanama laýyklykda birikdirmek üçin 20,00 manat we bir aý hyzmat üçin 30,00 manat müşderi tölegini geçirmeli.
 6. «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň montýorynyň öýe gelip hyzmaty gurnama we sazlama işlerini geçirmegine garaşmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgi – 09, 083, 42 72 22

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
 • 4 mbit/s
  230 Manat
 • 6 mbit/s
  280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.