AŞTU

IPTV - dünýä açylan mawy ekran

Müşderilerimize hödürleýän IPTV hyzmatymyz arkaly ýurdumyzyň ýedi sany kanalyna, we daşary ýurtlaryň kanallaryna tomaşa etmek mümkin. Kanallaryň ählisi ýokary derejeli wideo ýaýlymy bolup, olaryň köpüsi HD hilinde.

Dürli ýaşdaky tomaşaçylaryň isleglerini doly kanagatlandyrjak ýaýlym sanawymyzda çagalar üçin multfilm ýaýlymlary, ýetginjekler we ýaşlar üçin aýdym-saz ýaýlymlary, dünýä täzelikleri ýaýlymlary, goňşy we doganlyk ýurtlaryň ýaýlymlary ýerleşdirilen. 

Amatly bahadan, ýokary hilli telewideniýe ýaýlymlaryna islän wagtyňyz tomaşa etmek üçin IPTV birikdiriň.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.