AŞTU

083 serwis gullugy

Hormatly müşderiler!    

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝGPJ-i öz müşderilerine “083” ýeketäk serwis gullugyny ýola goýandygyny size habar berýär! Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, şeýle hem edara – kärhanalar internet, IPTV, telefon hyzmatlarynyň, gurnama işleri, sazlama, tehniki näsazlyklar we başga soraglar boýunça  “083” serwis gullugyna 24 sagat gije – gündiziň dowamynda jaň edip ýüz tutup bilerler.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.