AŞTU

09 sorag-jogap hyzmaty boýunça arzanladyş!

Hormatly müşderiler! 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabryndan Edara – kärhanalar üçin 09 “sorag-jogap” gullugyna telefon belgileri bildiriş hökmünde bermek hyzmaty boýunça nyrhnama ARZANLADYŞ girizilendigini Size habar berýäris!

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.