AŞTU
13 Awgust, 2020 ý.

Tehniki näsazlyklar barada ýüzlenmeler Android enjamlarynda

Internet we IP telewideniýe hyzmatlaryny Online birikdirmek, baha nyrhnamasyny saýlamak, şeýle hem aragatnaşyk hyzmatlaryny ulanmakda ýüze çykýan näsazlyklar we bökdençlikler barada ýüzlenmeleri Android enjamlarynda ýerleşdirmek üçin indi mümkinçilik döredildi.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.