AŞTU
29 Iýun, 2021 ý.

Aşgabat şäher telefon ulgamynyň müşderileriniň dykgatyna

Tehniki zerurlyklary sebäpli Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň «Täze zaman» we «Täze oba» ýaşaýyş toplumlaryndaky müşderi telefon belgilerine 2021-nji ýylyň iýul aýynda aşakda görkezilen üýtgetmeleriň girizilýändigi barada habar berýäris:

 

         «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynda

         Häzirki wagtdaky telefon belgiler      - 29 4X XX

                                                                  - 29 5Х ХХ

 

         Täze telefon belgiler                          - 24 6Х ХХ

                                                                  - 24 7Х ХХ

 

«Täze oba» ýaşaýyş toplumynda

         Häzirki wagtdaky telefon belgiler      - 29 8X XX

                                                                  - 29 9Х ХХ

 

         Täze telefon belgiler                          - 24 8Х ХХ

                                                                  - 24 9Х ХХ

 

        

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti

         Habarlaşmak üçin telefon bel.:

         425280, 425035

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
  • 4 mbit/s
    230 Manat
  • 6 mbit/s
    280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.