AŞTU
29 Iýun, 2021 ý.

Aşgabat şäher telefon ulgamynyň müşderileriniň dykgatyna

Tehniki zerurlyklary sebäpli Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň «Täze zaman» we «Täze oba» ýaşaýyş toplumlaryndaky müşderi telefon belgilerine 2021-nji ýylyň iýul aýynda aşakda görkezilen üýtgetmeleriň girizilýändigi barada habar berýäris:

 

         «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynda

         Häzirki wagtdaky telefon belgiler      - 29 4X XX

                                                                  - 29 5Х ХХ

 

         Täze telefon belgiler                          - 24 6Х ХХ

                                                                  - 24 7Х ХХ

 

«Täze oba» ýaşaýyş toplumynda

         Häzirki wagtdaky telefon belgiler      - 29 8X XX

                                                                  - 29 9Х ХХ

 

         Täze telefon belgiler                          - 24 8Х ХХ

                                                                  - 24 9Х ХХ

 

        

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti

         Habarlaşmak üçin telefon bel.:

         425280, 425035

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.