AŞTU
17 Awgust, 2022 ý.

AŞTU onlaýn görnüşde tölegler üçin «Rysgal» PTB kartlaryny hem kabul edýär

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti müşderilere berýän onlaýn hyzmatlarynyň gerimini täze mümkinçilikler arkaly giňeltmegini dowam edýär.

Müşderilerimiz üçin niýetlenen onlaýn şahsy otag ulgamynda, täze aýratynlyklar girizilip, «Rysgal» PTB tarapyndan ulanyşa goýberilen bank kartlar arkaly tölegleri kabul etmäge mümkinçilik döredildi.

«Rysgal» PTB kartlary arkaly onlaýn görnüşinde tölemek aýratynlygy, häzirki wagtda internet saýtymyzda (agts.tv), şahsy otag ulgamynda (my.agts.tv) we Android üçin niýetlenen programmamyzda (Google Play) elýeterli. Bu aýratynlygy tiz wagtda iOS programmasyna hem girizmek üçin «Asman Oky» HJ bilen bilelikde işler alynyp barylýar.

Täzeliklerimizden we mümkinçiliklerimizden habarly bolmak üçin internet saýtymyzy yzarlamagy unutmaň!

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
  • 4 mbit/s
    230 Manat
  • 6 mbit/s
    280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.